Els Indicadors ISO poden ser el Quadre de Comandament?

Els indicadors de procés d'un certificat ISO són una de les eines més poderoses per l'estratègia, management i la millora continua si els plantegem com a quadre de comandament en el marc de la Business Intelligence (o intel·ligència empresarial).
Els indicadors ISO, recollits en el quadre de comandament, reflecteixen el rendiment de l'organització, d'acord amb el seu pla estratègic a més l'estat actual del negoci ajudant a definir l'estratègia o línia d'acció futura. 
Quadre de comandament o Balanced Scorecard
Esquema del Quadre de comandament
Els indicadors ISO que formen el quadre de comandament, cal:
  • Tenir indicadors ISO de cada procés. Cal dissenyar el quadre de comandament per seguir tots els processos i àrees de l'empresa. El càlcul dels indicadors ISO ha de ser senzill i la informació que ens aporta ha d'ajudar-nos a funcionar millor i guanyar diners.
  • Vincular els indicadors ISO amb el pla estratègic. Els indicadors ISO si els gestionem com a quadre de comandament ajuden als executius a comunicar la missió, visió i política de qualitat a tots els nivells de l'empresa, involucrant a tots els col·laboradors a aconseguir els objectius del pla estratègic i el pla de negoci de l'empresa.
  • Donar informació rellevant a la Direcció de cara a la presa de decisions a partir de l'anàlisi dels indicadors ISO que formen part del quadre de comandament. L'anàlisi del resultat dels indicadors ISO ha de permetre fer el seguiment dels resultats de l'empresa veient l'evolució de l'organització a les diferents àrees de l'empresa. Els indicadors ISO cal que tinguin un valor de referencia o objectiu (del pla estratègic, pla de negoci o del certificat ISO).
  • Fer servir el quadre de comandament com un sistema de gestió estratègica, vinculant els indicadors amb el pla estratègic i el pla de negoci.
 
previous article
Entrada més recent

Publica un comentari a l'entrada
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *