Gestió Ambiental: ISO 14050, conceptes i definicions

La norma ISO 14050 és important perquè unifica la terminologia de la gestió ambiental en incloure tant els conceptes com les definicions relatives a la gestió ambiental. Gràcies a la norma ISO 14050, la comunicació vinculada amb la gestió ambiental millora i és més efectiva, en haver una definició comuna dels conceptes i definicions vinculades amb la gestió ambiental.

Conceptes i definicions de la gestió ambiental segons ISO 14050
Els conceptes i definicions de la gestió ambiental, de les normes ISO que provenen, en destaquem:
  • ISO 14001 - Sistema de gestió ambiental. Especificacions amb orientació pel seu ús. 
  • ISO 19011 - Auditories dels sistemes de gestió. 
  • ISO 14025 - Etiquetes ecològiques - Declaració ambiental de producte.
  • ISO 14044 - Anàlisis de cicle de vida. Requisits i directrius.
  • ISO 14045 - Avaluació de l'eco-eficiència del sistema del producte. Principis, requisits i directrius.
La norma ISO 14050 sobre conceptes i definicions vinculats amb la gestió ambiental, inclou:
Cada un d'aquests sis blocs de la ISO 14050, incorpora els seus conceptes i definicions vinculats.

previous article
Entrada més recent

Publica un comentari a l'entrada
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *