Beneficis de la nova ISO 9001 per les organitzacions

La nova ISO 9001:2015.

Aquest any es està prevista la publicació de la nova ISO 9001:2015. Si té el seu Sistema de Gestió de la Qualitat implantat i certificat, comenci a planificar la seva transició cap a la nova ISO 9001:2015 per incorporar els canvis que provoca la nova ISO 9001.

La nova ISO 9001:2015 ha actualitzat els seus requisits seguint el principi de bones pràctiques de gestió. L'objectiu de la revisió de la norma ISO 9001 és la integració de requisits que han adquirit importància com ara la gestió del risc o la millora de l'acompliment.


Beneficis de la ISO 9001:2015.

En aquest punt, cal conèixer quins beneficis concrets li suposarà la nova ISO 9001. El esborrany de la nova ISO 9001:2015 permet anticipar certs beneficis per les organitzacions, tals com:
 • Millora continua: La revisió de la norma ISO 9001 fa èmfasi a la importància de la millora continua per assegurar que el Sistema de Gestió de Qualitat implantat s'integra i està alineat amb els objectius concrets del Pla de Negoci de cada organització.
Millora continua amb la ISO 9001:2015
La nova ISO 9001:2015 ajuda a la millora continua
 • Lideratge de Direcció: En posar més èmfasi en el lideratge , la nova norma ISO 9001:2015 requerirà més participació i implicació de l'Alta Direcció al Sistema de Gestió de Qualitat. La nova ISO 9001:2015 té com a objectiu garantir la motivació dels treballadors, així com més compromís en aconseguir els objectius del pla estratègic definits per l'organització..
 • Gestió del risc: La nova ISO 9001: 2015 introdueix un "Enfocament basat en el risc" amb la finalitat de centrar els recursos de l'organització a les seves àrees / processos amb més probabilitat de causar no conformitats.
  El Programa de compliment basat en el Risc, ajudarà a identificar, gestionar, monitorizar i reduir els riscos de cada negoci. Un sistema de gestió de la continuïtat del negoci segons la norma ISO 22301 pot ajudar-lo a aconseguir-ho.
  L'ús de les eines de gestió vinculades amb el Sistema de Qualitat ajuda a identificar les oportunitats de negoci que contribueixen a una millora a la gestió dels seus riscos.
 • Mesura i acompliment: La nova ISO 9001:2015 reforcen la necessitat de la mesura i seguiment del rendiment (per exemple a través d'un quadre de mando) perquè tenen una influència directa en el rendiment i la capacitat de cada organització de crear valor als seus clients i treballadors.
  Un seguiment i mesura eficient i eficaç poden repercutir en un augment dels nivells d'innovació, lleialtat dels treballadors i satisfacció dels clients; així com millor rendiment financer.
 • Integració de sistemes de gestió: L'Axnex SL és una nova estructura de la ISO 9001:2015 que unifica l'estructura a les noves versions de les diferents normes ISO. D'aquesta forma serà més fàcil tenir un Sistema de Gestió Integrat.
Si vol més informació com EmasConsultors pot ajudar-lo a la transició cap a la nova ISO 9001, contacti amb nosaltres i molt gustosament l'atendrem el més ràpidament possible.
previous article
Entrada més recent

Publica un comentari a l'entrada
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *