ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral

1. Nova ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral.

Per la millora de la seguretat i salut laboral, ISO està desenvolupant la nova norma ISO 45001 Sistemes de gestió de seguretat i salut laboral, que ajudarà a millorar la seguretat dels treballadors, reduir els riscos del lloc de treball i crear millors condicions de treball més segures, per tothom.

Està desenvolupat la norma ISO 45001 un comitè d'experts en seguretat i salut laboral, i seguirà un altre sistema de gestió genèrica enfocaments com ara ISO 9001 i ISO 14001. Es tindrà en compte altres normes de salut i seguretat en el treball, com ara OHSAS 18001, i les Directrius de l'Organització Internacional del Treball - OIT.

Estructura de la ISO 45001:2016 de Seguretat i Salut Laboral

2. A qui va dirigida la ISO 45001 de Seguretat i Salut Laboral?

La norma ISO 45001 sobre seguretat i salut laboral, està pensada per qualsevol organització, independentment de la seva mida o sector d'activitat, i es pot integrar als requisits legals i altres normes com ara ISO 9001 o ISO 14001.

3. Procés d'elaboració de la norma ISO 45001.

Els projecte de norma ISO 45001 estarà disponible a través del seu membre d'ISO local (AENOR a l'Estat Espanyol). El Comitè Tècnic ISO/PC 283 aquest setembre ja ha presentat l'esborrany DIS de la nova norma ISO 45001, actual OHSAS 18001 de "Sistema de Gestió de  de Seguretat i Salut en el Treball". Ara ja es pot revisar l'esborrany DIS per ser traduït i aportar-hi esmenes.

Un cop conclòs el període per fer aportacions a la norma i traduir-la, l'esborrany DIS serà sotmès a votació per part dels organismes nacionals de normalització. La publicació definitiva de la norma ISO 45001 està prevista per l'any 2016.A través d'EmasConsultors oferim una àmplia varietat de serveis de consultoria ISO vinculats amb la nova norma ISO 45001:
  • Consultoria ISO per un certificat ISO que compleixi els requisits de la norma ISO 45001  de seguretat i salut laboral o adapti la certificació OSHAS 18001 a la nova norma.
  • Auditoria ISO interna, integrada amb altres certificats. El pot ajudar a complir els requisits de la norma ISO 45001 de seguretat i salut laboral.
  • Formació in-company o online a partir de l'anàlisi de carències amb l'objectiu d'ajudar a implantar la seguretat i salut laboral segons la norma ISO 45001 a la seva organització.


previous article
Entrada més recent

Publica un comentari a l'entrada
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *