Certificacio ISO

Certificació ISO, garantia d'èxit

La certificació ISO és una eina que ajuda a una organització a aprofitar les oportunitats que sorgeixen en el mercat. En aconseguir una certificació ISO de qualsevol de les normes ISO, l'organització comunica als seus clients, proveïdors i col·laboradors el seu compromís amb la qualitat integrada i estableix un punt de referència per mesurar el rendiment de la seva organització.

Els actors principals d'una certificació ISO son:
  • Responsable de Qualitat o Responsable del Sistema. És qui manté al dia el sistema de gestió. Moltes de les seves feines poden subcontractar-se a través d'un servei d'outsourcing ISO.
  • Consultoria ISO per ajudar a l'organització a dissenyar, implantar i aconseguir la certificació ISO de qualitat, seguretat o gestió ambiental. És important que un consultor ISO tingui més de 10 anys d'experiència implantant certificats ISO en qualsevol tipus d'organització. D'aquesta forma serà capaç de saber posar en marxa les eines de gestió vinculades amb la certificació ISO per que ajudi a vendre més i millor. Coneixes un bons consultors ISO?
  • Certificadora ISO.  Aporta el valor d'una avaluació del sistema de gestió d'una tercera part especialitzada independent que emet un certificat acreditat internacionalment de compliment amb la norma. La certificació ISO d'una certificadora de prestigi és un element diferenciador en el mercat, millorant la imatge de productes i serveis, generant confiança entre clients i consumidors.
  • Auditoria ISO. La certificació ISO requereix com a mínim una auditoria interna (amb personal propi o subcontractada a un professional extern) sobre el grau de compliment dels requisits de la norma certificada i l'eficàcia de la seva implantació. L'auditoria ISO ha de servir per detectar les desviacions, oportunitats de millora i observacions que ens ajudaran a la millora continua. 

Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *