Community manager

Online community manager

El responsable o gestor de les xarxes socials d'internet (online community manager en anglès) assumeix funcions importants en el marketing i acci´po comercial a  través de les tasques següents:
  • Branding, fent augmentar el valor de la marca, explicant el community manager la proposició de valor de l'organització i vigilant a través de les xarxes socials la reputació online. 
  • Marketing digital i publicitat digital, d'acord amb l'estratègia del pla de màrqueting de l'organització. 
  • Sosté, augmenta i defensa la comunicació digital amb els clients gràcies al coneixement que té el community manager de les necessitats i el pla estratègic de l'organització així com els interessos dels clients. 
  • Dinamitza les xarxes socials, creant, analitzant i si escau modificant l'estratègia de comunicació online, perquè el community manager pugui fomentar amb els clients una comunicació transparent, oberta i honesta, apropant nous públics afins amb la marca. 
  • Protegeix la marca i robatoris d'identitat a internet per evitar danys corporatius. El community manager fa una escola activa de les conversacions dels seus clients, promociona comentaris i continguts a blogs i webs, vigila amb detall els moviments de la competència.
  • Gestió de la marca a Internet, a partir de la creació de continguts i anàlisis de les estadístiques. El community manager fa un seguiment del resultat de l'estratègia aplicada i les mètriques , per comprovar si es compleixen els objectius o és necessari fer ajustos pèr millorar les tasques que son necessàries per aconseguir el posicionament eficaç a la web.
  • Seguiment i anàlisi de campanyes i estratègies de màrqueting online. El community manager fa un seguiment precís del retorn de la inversió (ROI) per cada mercat objectiu o target al que es dirigeix la campanya de màrqueting digital.
  • Facilita la “Innovació Oberta, oferint noves formes de comunicació més rellevants, on el client es considera una part activa de l'organització. 

Per saber-ne més sobre el community manager.
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *