Norma OSHAS 18001 de Seguretat i Salud Laboral

1. Beneficis del certificat OSHAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral 

Un certificat OSHAS 18001 de Seguretat i Salut Laboral aporta:
 • Aporta valor. Implantar els requisits OSHAS 18001 aporta valor perquè fa que siguem més eficients en els processos i facilita l'acció comercial. 
 • La millora continua de la seguretat i salut laboral segons OSHAS 18001 ens aporta una visió diferent dels processos que ens ajuda a innovar. 
 • Motivació del personal gràcies al control i seguiment de la seguretat i salut laboral a través del certificat OSHAS 18001 i la millora continua que implica aquesta certificació. 
 • Facilita vendre a nous mercats i clients. El compliment dels requisits OSHAS 18001 evidencia davant dels clients i altres parts interessades que som una empresa compleix la legislació i està compromesa amb la seguretat i salut laboral dels treballadors. 
 • Fàcil d'integrar a altres certificats ISO. El certificat OSHAS 18001 es pot integrar amb altres certificats ISO com ISO 9001 i ISO 14001.

2. Requisits de la norma OSHAS 18001 

Els principals requisits de la norma OSHAS 18001 son: ­
 • Política, aprovada per la direcció. En un Sistema OSHAS 18001 cal explicitar els compromisos de millora continua i de complir la legislació i altres requisits que es comprometi l'organització. 
 • Planificació de la Seguretat i Salut Laboral segons OSHAS 18001 partir de:
  • Identificació, avaluació i control de riscos i perills. La certificació OSHAS 18001 implica tenir de suficients indicadors per fer-ne un seguiment. 
  • Compliment dels requisits legals. 
  • Objectius de Seguretat i Salut Laboral. La norma OSHAS 18001 requereix que es quantifiquin. 
  • Programa de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals, d'acord amb els requisits de la norma OSHAS 18001
 • Implantació i funcionament, per fer-la amb èxit, i d'acord amb la norma OSHAS 18001, cal tenir en compte:
  • Responsabilitats en el desenvolupament del sistema. 
  • Formació, sensibilització i competències.
  •  Consulta i comunicació.
  •  Control de la documentació i les dades vinculades amb els requisits de la norma OSHAS 18001
  • Control operacional de les activitats de Seguretat i Salut Laboral.
  • Prevenció i resposta davant de les emergències de seguretat i salut laboral.
 • Verificació. Les comprovacions i accions correctores que requereix la norma OSHAS 18001 intenten detectar les possibles deficiències del sistema per aplicar-hi l'acció correctiva que pertoqui. Té en compte:
  • Seguiment i mesura del comportament de la gestió de la seguretat i salut laboral.  Es pot fer a través del quadre de mando.
  • Accidents, incidents, no conformitats i accions preventives i correctives vinculades amb la gestió de la seguretat i salut laboral. 
  • Registres del certificat OSHAS 18001 i la seva gestió. 
  • Auditories del sistema de gestió de la seguretat i salut laboral segons els requisits OSHAS 18001.
 • Revisió per la direcció. La norma OSHAS 18001 demana que la revisió del Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals estigui documentada, indicant els temes tractats i les decisions de millora continua del Sistema OSHAS 18001. Els requisits de la Norma OHSAS 18001, es poden integrar en un Sistema de Gestió ISO 9001 i ISO 14001.

3. Normes relacionades amb OSHAS 18001

4. Consultoria OSHAS 18001 

 • Consultoria OSHAS 18001 per aconseguir la certificació en seguretat i salut laboral. 
 • Auditoria OSHAS 18001. Contracti l'auditoria interna d'un sistema de seguretat i salut laboral segons OSHAS 18001
 • Outsourcing ISO. Externalitzi les tasques de Responsable del Sistema de Gestió OSHAS 18001
 • Formació OSHAS 18001 formació In Company, formació online o mixta sobre Seguretat i Salut Laboral. Tramitem la Fundació Tripartita. 
 • Software OSHAS 18001 per gestionar el seu certificat de forma fàcil i àgil. Permet integrar altres normes com ISO 9001 i ISO 14001.
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *