Pla de màrqueting

Què aporta el pla de màrqueting?

El Pla de màrqueting ajuda complir el pla d'acció comercial del Pla de Negoci aportant:

 • Garantia de compliment del Pla de Negoci.  El Pla de màrqueting garanteix el compliment del Pla de Negoci a partir de l'estratègia que formula on s'inclou en màrqueting digital i el pla d'exportació 2.0.
 • Objectius de màrqueting i comercials.  El Pla de màrqueting té en compte els objectius comercials del Pla de Negoci, i del quadre de mando.
 • Estratègia del "Màrqueting Mix" òptima. El Pla de màrqueting optimitza el "màrqueting mix", tenint en compte el producte, preu, promoció i distribució, seguint l'estratègia del Pla de Negoci per aportar més beneficis a la seva empresa.

Com implantar un Pla de Màrqueting?

Recomanem implantar el Pla de Marketing seguint els passos següents:


 • Anàlisis de la situació actual, on en destaquem:
  - Anàlisis del Pla de Estratègic i del Pla de Negoci, si n'hi han.
  - Estudi de mercat per concretar en el Pla de màrqueting el mercat objectiu ideal que valori la nostra proposta de valor.
  - Anàlisis dels productes o serveis a incloure al Pla.
  Com a resultat d'aquesta fase del Pla de màrqueting recomanem elaborar una anàlisis DAFO amb els punts forts i les oportunitats que tenim.
 • Determinar els objectius del pla de màrqueting que volem aconseguir. Els objectius del pla de màrqueting seran viables, concrets, precisos, consensuats, creïbles i  flexibles.
 • Estratègies de màrqueting. Al Pla de màrqueting es definirà les estratègies del "marketing mix" per posicionar-se amb una avantatge competitiva sostenible que permeti aconseguir més rendibilitat. Una certificació ISO 9001 pot ajudar a aconseguir-ho.
 • Pla d'acció comercial per aconseguir els objectius de venda del Pla de Negoci i el quadre de mando, en el termini acordat, aplicant les tàctiques incloses al Pla de màrqueting.
 • Pressupost del Pla de màrqueting tant econòmic com temporal per dur a terme les accions comercials així com valorar els beneficis que suposa aplicar el pla de màrqueting.
 • Seguiment, control i pla de contingències del Pla de màrqueting a partir d'indicadors del quadre de mando. El Pla de contingències del Pla de màrqueting ens farà ser més competitius.
Amb més de 15 anys implantant i mantenint normes ISO, com a Enginyer i Executive MBA se treure profit de les normes ISO. Vols que en parlem? [Jordi Gabarró] (Your Picture)

Nom

Correu electrònic *

Missatge *